Surprise Me!

אליפים: הנשיקה הראשונה של דוידי ואילנה

2011-08-04 153 15 105,864 YouTube
Download: Video Audio (mp3)

האליפים משחקים אמת או חובה, גדי נותן חובה לאילנה לנשק את מי שהכי "עושה לה את זה" והיא מנשקת את דוידי........ איזה זוג מוווושלם!!!!!!!! אילנה אמורה להיות עם דוידי לא עם רוני!!! אם תהיה עונה שניה חייב להיות ביניהם קטע יותר רציני!!!