Surprise Me!

Боят настава - Панагюрските въстаници

2013-02-21 249 6 24,592 YouTube
Download: Video Audio (mp3)

Боят настава, тупкат сърца ни - ето ги близо наште душмани. Дързост дружина вярна, сговорна - ний не сме веке рая покорна. Дързост дружина вярна, сговорна - ний не сме веке рая покорна. Бийте, братя, Бог е с нас, вража порода - бой за чест и свобода, за мила рода. О, майко моя, Родино мила, земя си красна, райска градина. О, майко моя, Родино мила, земя си красна, райска градина. Нека с тоз удар врага да смажем, нека му гордо, братя, докажем, че сме строшили мръсни окови, че сме свободни, а не робове. Че сме строшили мръсни окови, че сме свободни, а не робове. Бийте, братя, Бог е с нас, вража порода - бой за чест и свобода, за мила рода. О, майко моя, Родино мила, земя си красна, райска градина. О, майко моя, Родино мила, земя си красна, райска градина.