Например,

แชมป์เครื่องร่อนไกล ระดับประเทศ. wmv

โรงเรียนแหลมพันวาได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อน ระดับประถมศึกษางานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๑ ระดับประเทศ ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย เด็กชายอาฟิต คุ้มบ้าน เด็กชายทิวากร หาทรัพย์ เด็กชายภูวดล มัทหมูหมาด ครูผู้ฝึกสอนนายประทีป มานะบุตร ผู้ควบคุมทีมนายชอบ บุญเหลือ
Social comments Cackle