Например,

Сангидоржийн Саянцэцэг

Төгөлдөр хуурч Сангидоржийн Саянцэцэг 1999 онд Сьюдад де Хузска олон улсын төгөлдөр хуурын тэмцээний үндэслэсэн бөгөөд тус наадмын ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байна.
Social comments Cackle