Например,

Боят настава — Панагюрските въстаници

Боят настава, тупкат сърца ни — ето ги близо наште душмани.
Дързост дружина вярна, сговорна — ний не сме веке рая покорна.
Дързост дружина вярна, сговорна — ний не сме веке рая покорна.

Бийте, братя, Бог е с нас, вража порода — бой за чест и свобода, за мила рода.
О, майко моя, Родино мила, земя си красна, райска градина.
О, майко моя, Родино мила, земя си красна, райска градина.

Нека с тоз удар врага да смажем, нека му гордо, братя, докажем, че сме строшили мръсни окови, че сме свободни, а не робове.
Че сме строшили мръсни окови, че сме свободни, а не робове.

Бийте, братя, Бог е с нас, вража порода — бой за чест и свобода, за мила рода.
О, майко моя, Родино мила, земя си красна, райска градина.
О, майко моя, Родино мила, земя си красна, райска градина.
Social comments Cackle