ศรราม น้ำเพชร — ทาสรัก_1

ลิเกคณะศรราม น้ำเพชร
เรื่อง ทาสรัก (พิษรัก)

นำแสดงโดย
ศรราม เอนกลาภ, น้ำเพชร เอนกลาภ, น้องบิ๊ก เอนกลาภ, ดวงเก้า บุตรจำลอง, ทองหยอด อยุธยา และชาวคณะ

เรื่องย่อ
เจ้ากฤษณะราช ผู้ปกครองสิงหนคร มีทหารคู่ประทัยคือ 4 ทหารเสือ ได้แก่ ศักดา ผาเมือง มารุต มาเระ และมีกฏเหล็กห้ามทหารทุกคนมีเมีย เจ้ากฤษณะราชสั่งยกกองทัพไปเมืองอโศกราช ซึ่งเมืองอโศกราชนำทัพโดยองค์หญิงอัจฉรา แต่ต้องพ่ายแพ้ให้กับผาเมือง จึงทำให้ทั้งสองเกิดความรักซึ่งกันและกัน เมื่อผาเมืองต้องพาอัจฉราเข้าเมืองก็ได้ให้สัญญากับนางไว้ว่าจะไม่เรียกว่า «นางเฉลย» แต่เมื่อพบกับเจ้ากฤศณะราชผาเมืองกลัวความผิดจึงเผลอเรียกอัจฉราว่า «นางเฉลย» และจำต้องยกอัจราให้กับเจ้ากฤษณะราช


Made by Artmaxi