Your day!
e.g. Fergie — A Little Party Never Killed Nobody

Who killed Ananda — ใครฆ่า ร. 8 (ไฟเย็น)


Thailand’s saddest secret http://www.zenjournalist.com/2013/03/thailands-saddest-secret/
ความลับอันสุดเศร้าของประเทศไทย http://bit.ly/Yjt2aC
02:42 2.4 просмотров:16144 Правовая информация, копирайт
comments powered by Disqus

Similar video

กรณีอากง กับกรณีสวรรคต ร. 8
กรณีอากง กับกรณีสวรรคต ร. 8
28:20 3.9 Скачать просмотров:47086

อาจารย์สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ขึ้นกล่าวไว้อาลัยในงานสวดพระอภิธรรมศพนายอำพล ตั้งนพคุณ (อากง SMS) ณ วัดลาดพร้าว เมื่อคืนวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

ย้อนรอย : 100ปี ปรีดี พนมยงค์
ย้อนรอย : 100ปี ปรีดี พนมยงค์
26:52 4.7 Скачать просмотров:13318

ใครฆ่าในหลวงอานันทมหิดล http://bit.ly/Yjt2aC
http://www.pridiinstitute.com/ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ — ครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก

http://www.pridi-phoonsuk.org/ ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ (11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 — 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2526) หรือ หลวงประดิษฐมนูธรรมเป็นผู้นำสมาชิกคณะราษฎร สายพลเรือน ผู้อภิวัฒน์การปกครองของสยามจาก ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย เป็นนายกรัฐมนตรี 3 สมัย และรัฐมนตรีกระทรวง ต่าง ๆ อีกหลายสมัย

ในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นผู้นำขบวนการเสรีไทย ต่อต้านกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น มีชื่อรหัสว่า «รู้ธ» เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ การเมืองและเป็นผู้ประศาสน์การคนแรก และคนเดียวของมหาวิทยาลัยฯ

ปรีดี พนมยงค์-ไม่ได้ฆ่าในหลวง
ปรีดี พนมยงค์-ไม่ได้ฆ่าในหลวง
04:20 4.6 Скачать просмотров:254431

ปรีดี พนมยงค์ ไม่ได้ฆ่าในหลวงรัชกาลที่่ 8 จากคำยืนยันของหลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏิ์ โดยนายตี๋ ศรีสุวรรณ พยานเท็จปากเอกมารับสารภาพต่อหน้าท่านพร้อมมีเอกสารเป็นหนังสือยืนยัน ตัดต่อบางส่วนจากสารคดีนายปรีดี พนมยงค์ ส่วนฉบับเต็มที่่ http://www.youtube.com/watch?v=bTe9bUY8jic

รัชกาลที่ 8 ตอนที่ 1
รัชกาลที่ 8 ตอนที่ 1
03:53 4.9 Скачать просмотров:129610

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

รัชกาลที่ 8 ตอนที่ 3 พระมหากรุณาธิคุณ
รัชกาลที่ 8 ตอนที่ 3 พระมหากรุณาธิคุณ
04:43 5 Скачать просмотров:37995

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

เรื่องที่พูดไม่ได้
เรื่องที่พูดไม่ได้
57:25 2.5 Скачать просмотров:471564

ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ในหัวข้อ «รักเอย ในฐานะงานบันทึกประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสตรีนิยม» ดำเนินรายการ โดย รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แยกคอกวัว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555

    
ราชวงศ์จักรี
ราชวงศ์จักรี
11:14 4.1 Скачать просмотров:46338

งานแก้คะแนน

ตระกูลแป้ง
ตระกูลแป้ง
10:14 3 Скачать просмотров:44401

[Clip] ศิริราช 360 องศา : ชมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ กรณีสวรรคต รัชกาลที่ 8
[Clip] ศิริราช 360 องศา : ชมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ กรณีสวรรคต รัชกาลที่ 8
01:56 4.9 Скачать просмотров:85540

หาชมไม่ง่าย แต่มีให้ชมใน พิพิธภัณฑ์นิติวิทยาศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน กับหลักฐานเชิงนิติวิทยาศาสตร์ กรณีสวรรคต รัชกาลที่ 8 ที่มีการทดสอบยิงหัวกระโหลก 7 กระโหลก เพื่อดูวิถีกระสุนที่เกิดขึ้น พร้อมชมเครื่องมือจริงที่ใช้ในการชันสูตรพระบรมศพ รัชกาลที่ 8 ถือเป็นสิ่งแสดงที่เป็นประวัติศาสตร์หน้าแรกของประเทศไทย

ติดตามชมได้ใน ศิริราช 360º : 4 พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช (1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=M2WBl_-bQD0

ศิริราช 360º : 4 พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช (2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=qWxDUL8U0ZE