การใส่เลขหน้าใน Word 2007

เนื้อหาในคลิปมีดังนี้
1. การใส่เลขหน้าใน Word 2007
2. การจัดตำแหน่งของเลขหน้า ใน Word 2007
3. การปรับรูปแบบเลขหน้า ใน Word 2007
4. การแสดงและไม่แสดงเลขหน้า ใน Word 2007

ฝากเว็บในเครือด้วย http://www.holdstory.com บทความแห่งชีวิต
http://theoldgames.holdstory.com เกมส์เก่าโหลดมัน
http://3yakparkmar.holdstory.com วิจารณ์โทรศัพท์มือถือ
http://talkoftown.holdstory.com ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องน่าสนใจ


Made by Artmaxi