Например,

สวนครัวป้าบัว

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติฯ หมู่บ้านเสถียรวิลล์ ชุมชน 3 ต.เขาสามยอด
อ.เมือง จว.ลพบุรี ทำการปลูกพืชผักสวนครัว และสมุนไพร เช่น ผักกาดขาว ผักกาดฉุน คะน้า หอม ผักชี ผักชีลาว พริกชี้ฟ้า พริกกระเหรี่ยง มะเขือยักษ์ลูกใหญ่ ๆ มะเขือเปาะ
จิ้มน้ำพริก บวบหอม ตะไคร้ ใบมะกรูด ชะโอม ผักแพว ผักลิ้นปี่ กระเพรา โหระพาสะระแหน่ ใบหัวเสือ เป็นต้น ซึ่งทำการปลูกในปลงประมาณ 1 งาน โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นรุ่น ๆตลอดปี ทั้งทำกินเองและขายบ้าง ใช้ปุ๋ย EM หรือน้ำหมักชีวภาพทำเอง และปุ๋ยคอกผสมกัน
โดยไม่ใช้สารเคมีเลย สำหรับน้ำ น้าแล้งใช้น้ำประปา ต่อไปมีแผนจะปลูกฟักทอง แฟง ฟักและ บวบหอม ลูกยาว ๆ ประมาณ 1 เมตร หอมอร่อยมาก ขอบคุณครับ
Social comments Cackle

Related videos

การปลูกผักสวนครัวในบ้าน (กะเพรา)
4.7 Download

ตอนที่ 15 การปลูกผักสวนครัวในบ้าน (กะเพรา)

การปลูกผักพื้นบ้าน
4.6 Download

อาชีพที่น่าสนใจ : การปลูกผักพื้นบ้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม : การปลูกพืชผักพื้นบ้านของเกษตรกรบ้านหนองฮี ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผักพื้นบ้านที่สำคัญ เช่น ตำลึง บวบหอม บวบเหลี่ยม น้ำเต้า presented by กอบเดช มะโนรัตน์)

การปลูกผักตำลึงที่บ้านหนองฮี
4.8 Download

อาชีพที่น่าสนใจ : การปลูกผักตำลึง (รายละเอียดเพิ่มเติม : การประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง sufficiency economy โดยปลูกผักตำลึงเพื่อการบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมของคุณคำอ้าย สิงห์ป้อง ผู้ใหญ่บ้านหนองฮี หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเตา กิจกรรมขยายผลของโครงการส่งเสริมปลูกพืชผักพื้นบ้าน กอบเดช มะโนรัตน์ บริหารโครงการ)

ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค

นับตั้งแต่วินาทีแรกที่มาเยือน คุณจะได้สัมผัสถึงความร่มรื่นของไร่องุ่น ที่มีพื้นที่ติดเขาซีจรรย์และอ่างเก็บน้ำชลประทาน จึงทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายได้ทุกช่วงเวลา

การปลูกฟักทองญี่ปุ่นระบบ GAP

อำเภอกัลยานิวัฒนา อำเภอใหม่ล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่ เดิมเรียก «บ้านวัดจันทร์» เส้นทางกว่า 150 กม. ไปตัวเมืองเชียงใหม่นั้นยากลำบาก การขนส่งผักผลไม้ไปขายก็มักจะช้ำเสียหาย ในปี พ.ศ. 2540 โครงการหลวงวัดจันทร์ ได้เข้ามาทำงานในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้ชาวบ้าน และได้เน้นผลิตผลที่ทนทานต่อการขนส่งปลูกฟักทองญี่ปุ่นนี่ เพราะเป็นเรื่องของการขนส่งครับ เนื่องจากวัดจันทร์ ค่อนข้างจะไกลจึงแนะนำ ฟักทองญี่ปุ่น เป็นพืชหลัก ที่นี่ครับการปลูกฟักทองญี่ปุ่น มีข้อดีคือทนทานต่อการขนส่ง ไม่พอยังเก็บผลผลิตไว้ได้นานถึง 3 เดือน ในการส่งเสริมระบบ GAP ที่นี่นั้น เจ้าหน้าที่จะกำหนดพื้นที่ วัน เวลาปลูก การใส่ปุ๋ย ใช้ยาที่เน้นความปลอดภัย และปลอดสารพิษตกค้างมันมีศัตรูธรรมชาติของมัน แต่ว่าจะดูเสียก่อนๆ ที่จะให้เขาพ่น ระบุว่าใช้เท่านี้ๆ ห้ามใช้เกิน เพราะจะห่วงเขาด้วย นายคาส่วย ณรงค์นาถกิจ บ้านแจ่มน้อย ต.บ้านจันทร์ บอกว่า เดิมทำนา หน้าแล้งปลูกถั่วลิสง รายได้ไม่ค่อยแน่นอน ตอนนี้ปลูกฟักทอง ในพื้นที่เกือบ 2 ไร่ ทำให้มีรายได้ดีพอสมควร คือราคาอย่างต่ำถ้าเป็นบนดอยนี่ ก็อยู่ประมาณ 10 ถึง 12 บาท คาส่วย ขายได้ 10, 000. กว่าบาท รสชาด ก็แตกต่าง ความมันจะอร่อยกว่า ถ้าเป็นฟักทองบ้าน จะจืดเดี๋ยวนี้โครงการหลวงวัดจันทร์มีสมาชิกปลูกฟักทองญี่ปุ่น 100 ราย เพราะมีรายได้ดีขนส่งก็ไม่เสียหายทั้งยังเป็นพืชอาหารอีกชนิดหนึ่งที่ปลอดพิษ-ปลอดภัยเพราะได้ผลิตในระบบ GAP เกษตรดี ที่เหมาะสม เหมาะสำหรับผู้ผลิตดีสำหรับผู้บริโภค

pongtada@hotmail.com
พงษ์ธาดา สุริยะ มูลนิธิโลกทัศน์ไทย
กำกับเรื่อง-เขียนบท-ให้เสียง-ลำดับภาพและเสียง

สมประสงค์ อุดมศรี ผู้สื่อข่าวภาคสนาม

กฤษณ เกตุทอง ตากล้อง

ผลิตรายการให้แก่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

ผักคะน้าเงินล้าน. wmv
4.4 Download

คุณโยธิน ปลูกคะน้าที่ กาญจนบุรี นำPro-1 และ แร่ เทคโตมิค ไปใช้จนได้ผลผลิตสูงทำรายได้ถึง 7-8แสนบาทต่อครั้ง

การปลูกถั่วฝักยาว
3.7 Download

อาชีพที่น่าสนใจ : การปลูกถั่วฝักยาว (รายละเอียดเพิ่มเติม : การปลูกถั่วฝักยาวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้านหนองฮี ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม presented by กอบเดช มะโนรัตน์)