ทองคำ จากแผงวงจร อิเล็กทรอนิกส์

http://www.goldextractionprocess.com
การหา ทองคำ จากแผงวงจร อิเล็กทรอนิกส์ การรีไซเคิลทองจากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
มีคนเปรียบว่ารายได้จากธุรกิจรีไซเคิลเสมือนการ «ขุดทอง’’เพราะขยะอิเล็กทรอนิกส์เต็มไปด้วยทอง เงิน ทองแดง และโลหะมีค่าจำนวนมาก

ธุรกิจรีไซเคิลขยะ ไม่น่าเชื่อว่ามูลค่าตลาดในธุรกิจนี้จะสูงถึง 4 หมื่นล้านบาท จากเทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ
ปัจจุบันยังเกิดอาชีพใหม่ นั่นคือ อาชีพคนกลางย่อยขยะก่อนส่งต่อไปยังโรงงานคัดแยกขยะ หรือโรงงานรับซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
พ่อค้าคนกลางเหล่านี้จะคอยรับซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในสำนักงาน ทั้ง คอมพิวเตอร์ เครื่องแฟกซ์ เพื่อนำมากลับมา Reuse
หากอุปกรณ์ที่ว่ามีอายุมาก ก็เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยขายต่อไปยังโรงงานรับซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปแยกวัตถุดิบต่อ
เช่น แยกทองแดงออกจากแผงวงจร แยกพลาสติกออกจากส่วนประกอบ แยกเหล็ก แล้วจึงส่งต่อไป
แผงวงจรคอมพิวเตอร์ (PCB) ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญอย่างทองคำ ทองแดง มาแยกย่อยออกจากชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ก่อนส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ ซึ่งมีโรงงานรีไซเคิลแบบครบวงจร ที่พร้อมรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มือสองในเมืองไทยไปรีไซเคิลปีละนับล้านเครื่อง ทิ้งไว้เพียงชิ้นส่วนพลาสติกไว้ให้ไทยกำจัด และนำมารีไซเคิลได้เพียงบางส่วน บางชิ้นส่วนหากรีไซเคิลไม่ได้ ก็ถูกฝังกลบในไทย ทิ้งมลภาวะไว้ในประเทศ
ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการส่งออก ทำให้ผู้เข้ามาเล่นในตลาดนี้ ทยอยเพิ่มมากขึ้นจาก 2-3 ราย เมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา ขยับขึ้นเป็น 10 กว่ารายในปัจจุบัน
ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่ถูกโละทิ้งไปขาย แล้วนำไปรียูส หรือรีไซเคิลใหม่ ปัจจุบันจะถูกผู้ค้ารายย่อยกว่า 5, 000 รายในกรุงเทพฯ กระจายตัวกันรับซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตามสำนักงาน อาคาร โรงงาน ห้างร้าน และองค์กรต่างๆ ก่อนจะนำสินค้าที่รับซื้อไปพักไว้รอการส่งออกให้กับผู้ค้ารายใหญ่ในจีนต่อไป


Made by Artmaxi