Your day!
e.g. Даша Суворова — Космонавт

ล้างทำสาวแบตเตอรี่1


วันที่ 9-14 มกราคม 2555ท่านเสียงศีล ชาตวโร ได้มีเมตตาให้ ทีมงานอาสาสมัครโซลาร์เซลล์ เดินทางไปร่วมงานบุญ โพชฌังคาริยะ ของพ่อท่านที่ราชธานีอโศก ร่วมจัดกิจกรรมสอนโซลาร์เซลล์ ให้แก่เด็ก สัมมาสิกขา และพ่อ แม่ ปุ๋ ย่า ตายาย ที่มาร่วมงาน คลิบนี้จะเป็นการล้างทำสาวแบตเตอรี่
28:25 4.7 просмотров:367226 Правовая информация, копирайт
comments powered by Disqus

Similar video

ล้างทำสาวแบตเตอรี่2
ล้างทำสาวแบตเตอรี่2
09:45 4.8 Скачать просмотров:69208

การล้างทำสาวแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ สาฺธิตที่งานโภชฌังคาริยะ พ่อท่าน ที่ราชธานีอโศก อุบลราชธานี วันที่ 10-12 มกราคม 2555

    
ยูพีเอสเป็นอินเวอร์ทเตอร์1
ยูพีเอสเป็นอินเวอร์ทเตอร์1
29:06 4.7 Скачать просмотров:57103

เทคนิค วิธีการแปลงยูพีเอส เก่า ที่แบตเตอรี่ภายใน เสือมแล้ว ให้เป็นเครื่องแปลงไฟจากแบตเตอรี่ 12 โวลท์เป็นไฟ 220 โวลท์ อย่างง่าย เพื่อใช้งานแทนอินเวิอร์ทเตอร์ของโซลาร์เซลล์ สาธิตโดย อ. หนึ่ง มวกเหล็ก ที่ บางระจัน สิงห์บุรี ศูนย์พี่อำนวย น้ำส้มควันไม้

ล้างแอร์รถยนต์แบบใหม่
ล้างแอร์รถยนต์แบบใหม่
13:17 4.5 Скачать просмотров:284840

ล้างแอร์รถยนต์แบบใหม่ โดย U-cool ไม่ต้องรื้อถอดชิ้นส่วนรถยนต์ สะดวกรวดเร็ว สะอาดปลอดภัย ประหยัดเวลาและเงินทอง

ทำสาวแบตเตอรี่ เติมกรด ห้ามน้ำกลั่น น้ำกรดจืด แบตไม่ทำงาน เสียรู้ จากธรุกิจแบตไทย ขยะล้นเมือง
ทำสาวแบตเตอรี่ เติมกรด ห้ามน้ำกลั่น น้ำกรดจืด แบตไม่ทำงาน เสียรู้ จากธรุกิจแบตไทย ขยะล้นเมือง
05:57 4.9 Скачать просмотров:77565

http://www.youtube.com/watch?v=4DQFb_ODZoo ข้าวโพด จีเอ็มโอ ก่อมะเร็ง เมล็ดหมัน
แบตเตอรี่ ต่างประเทศ อายุ 5-10 ปี ทำไมคนไทย อยู่ได้ 2 เพราะถูกสอนเติมน้ำกลั่น และแบบแห้ง ก็แห้งไม่จริง ต้องเติมน้ำกรด ทำให้ขยะล้นเมือง ทั้งที่จริง ข้างในเป็นน้ำกรด ต้องเติมน้ำกรด...จึงเป็นช่องทาง ธุรกิจแบตเตอรี่ ส่งคุณภาพแผ่นตะกั่วต่ำ มาขาย ...แบตเตอรี่ มือสอง เลยเอาปรับ กรด ขายต่อได้อีก...ต่างประเทศ สอนให้ใช้ ไฮโดรมิเตอร์ Hydrometer วัดความถ่วงจำเพาะ หรือ ค่าความหนาแน่นของกรด...กรดกำมะถัน ความเข้มข้น เจือจาง คิดซะว่า กรดในห้องน้ำ ยังอยู่ในบ้านได้ ช่วยกัน ( แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่มือสอง แบตเตอรี่เก่า เติมน้ำกลั่น กันทำไม ทำไมต้องเติมน้ำกลั่น แผ่นตะกั่ว ขยะมีพิษ ขยะปนเปื้อนสารพิษ สิ่งแวดล้อม กองขยะ ตะกั่วปนเปื้อน สารพิษ โลหะหนัก ยืออายุ แบตเตอรี่ แบตเตอรี่แห้ง แห้งไม่จริง มีช่องเติมน้ำกรด
ลดขยะ ลดตะกั่ว ช่วยกันรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม บริษัท สอนเติมน้ำกลั่น การดูแลแบตเตอรี่ ขยะมลพิษ กรมสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ สาธารณสุข เทศบาล กรมอนามัย ขยะปนเปื้อน ตะกั่วในแหล่งน้ำ กรมโรงงาน น้ำกรด กรดกำมะถัน น้ำแห้ง การปรับปรุงแบตเตอรี่ battery lead acid

อบรมโซลาร์เข้มตอน2
อบรมโซลาร์เข้มตอน2
1:27:45 5 Скачать просмотров:21655

อบรมปฎิบัติการเข้มข้นโซลาร์เซลล์เพื่อการพึ่งตนเอง ณ. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 24-25เมษายน 2554 เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนทำเป็น พึ่งตนเองได้ เป็นรอบสุดท้ายที่ บรรยายเอง ทั้ง 2 วัน ตลอดเวลา หลังจากงานนี้ จะมีการแบ่งกลุ่มเรียนเป็นฐานเรียนรู้ ที่จัดไว้ 4 ฐาน ใช้ครูผึก 7-8 คน

กลโกงค่าไฟ
กลโกงค่าไฟ
03:57 4.6 Скачать просмотров:407904

การดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นความผิดทั้งผู้ที่ทำการดัดแปลงและผู้บริโภคที่สมยอมรับประโยชน์จากการกระทำดัดแปลงดังกล่าวนั้นด้วย

ยูพีเอสเป็นอินเวอร์ทเตอร์2
ยูพีเอสเป็นอินเวอร์ทเตอร์2
08:38 4.8 Скачать просмотров:85601

เทคนิค วิธีการแปลงยูพีเอส เก่า ที่แบตเตอรี่ภายใน เสือมแล้ว ให้เป็นเครื่องแปลงไฟจากแบตเตอรี่ 12 โวลท์เป็นไฟ 220 โวลท์ อย่างง่าย เพื่อใช้งานแทนอินเวิอร์ทเตอร์ของโซลาร์เซลล์ สาธิตโดย อ. หนึ่ง มวกเหล็ก ที่ บางระจัน สิงห์บุรี ศูนย์พี่อำนวย น้ำส้มควันไม้

ปั๊มน้ำ พลังน้ำ
ปั๊มน้ำ พลังน้ำ
05:04 4.7 Скачать просмотров:345712

รายการสร้างสุขเมืองไทย ตอน «ปั๊มน้ำ พลังน้ำ» ผลิตให้กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลิตโดย บริษัท ว็อชด็อก จำกัด โทร.02-663-4064 www.watchdog.co.th