ทำวัตรเย็น

ทำวัตรเย็น นำมาจากบทสวดมนต์แปล (สวนโมกขพลาราม)
http://www.kalyanamitra.org/monvitarn/monvitarn.pdf
ได้เปิดดู วิธีสวด, เสียงสวดและ คำสวดหลายๆที่ คำสะกดแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกัน (อ่านออกเสียงและบทสวด) ก็จะต่างกันไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้น แล้วนำมาใส่ตามเสียงสวด อาจจะผิดแผกแตกต่างกันไปบ้าง แต่ได้พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดครับ


Made by Artmaxi