น้องยีนส์เรียนพิณลายเซิ้งบั้งไฟ. MOV

น้องยีนส์ สาวน้อยชั้นประถม เป็นน้องนุชสุดท้องในบรรดาลูกศิษย์หญิงของอาจารย์แต๊ก ลำเพลิน จากเดิมที่ไม่มีพื้นฐานใดเลย แต่หลังจากเรียนดีดพิณมาได้ประมาณ 1 สัปดาห์ ก็ดีดลายโปงลางได้ และปัจจุบันกำลังเรียนลายเซิ้งบั้งไฟ


Made by Artmaxi