Your day!
e.g. занятия йогой

Classic Christmas Songs: Mormon Tabernacle Choir — Carol Of The Bells


Mormon Tabernacle Choir — Carol Of The Bells

http://giftguide.me
02:28 4.9 просмотров:230928 Правовая информация, копирайт
comments powered by Disqus

Similar video

’’O Holy Night»
’’O Holy Night»
06:28 4.9 Скачать просмотров:53139

Mormon Tabernacle Choir performing my favorite Christmas carol at the 2009 First Presidency Christmas Devotional. Downloaded from LDS.org.

Carol Of The Bells
Carol Of The Bells
02:50 4.9 Скачать просмотров:1231479

This video is from the Christmas special of the Mormon Tabernacle Choir, presented at the BYU channel. Very beautiful sound of bells, the orchestra and choir, enjoy the video!

Crazy Organ Solo Mormon Tabernacle Choir Christmas
Crazy Organ Solo Mormon Tabernacle Choir Christmas
02:02 4.9 Скачать просмотров:702077

America’s Choir meets with Broadways last leading man in a clip from Ring Christmas Bells. Brian Stokes Mitchell sings with the Mormon Tabernacle Choir. Buy the it CD or DVD: http://bit.ly/eKZYE

Mormon Tabernacle Choir — We Wish You A Merry Christmas
Mormon Tabernacle Choir — We Wish You A Merry Christmas
05:11 4.8 Скачать просмотров:13471

Mormon Tabernacle Choir — We Wish You A Merry Christmas

The Spirit of God — Mormon Tabernacle Choir
The Spirit of God — Mormon Tabernacle Choir
05:29 4.9 Скачать просмотров:14680

Purchase «The Spirit of God» from the album «Come, Come Ye Saints (Legacy Series)’’:

Amazon: http://amzn.to/JIxgYF
Deseret Book: http://bit.ly/1d0m1FX
LDS Store: http://bit.ly/1lC9HiS

The Mormon Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square present «The Spirit of God» with lyrics by William W. Phelps and arranged by Mack Wilberg.

Episode 4389. Aired October 27, 2013.

Christmas Songs — Classic  Perry Como — It’s Beginning to Look Like Christmas
Christmas Songs — Classic Perry Como — It’s Beginning to Look Like Christmas
02:07 4.9 Скачать просмотров:152598

I love Christmas Specials

http://giftguide.me — find the right gift

    
O Holy Night. Liverpool Metropolitan Cathedral.
O Holy Night. Liverpool Metropolitan Cathedral.
05:35 4.9 Скачать просмотров:153122

A lovely rendition of a lovely carol. The first soloist is James Orrell who was a finalist in this year’s BBC Radio 2 Young Chorister of the Year. He should have won!!!

Away in a Manger — Mormon Tabernacle Choir
Away in a Manger — Mormon Tabernacle Choir
04:01 5 Скачать просмотров:17212

The stunning artwork of Liz Lemon Swindle depicting the birth and nativity of Jesus Christ. Set to «Away in a Manger, » a new Christmas recording by the Mormon Tabernacle Choir.

To get a free picture of Christ click here:
http://www.pictureofchrist.org

To purchase a DVD of this video for $4.95, click here: http://www.foundationarts.com/p-30975-away-in-a-manger-dvd.aspxspx

Diverse Kerst liederen
Diverse Kerst liederen
58:43 4.2 Скачать просмотров:26130

Voor een totaal overzicht zie: https://www.youtube.com/channel/UC50FT31xE1n6Fs6KezyCdoQ/videos?view=1

Dieverse Kerst liederen
—-
1 Eten en drinken — Gert en Hermien
—-
3.12min — De Wijzen — Mannenzanggroep Sion
—-
6.45min — Heeft men ooit begrepen — Gert en Hermien
—-
9.19min — t’ Was nacht — Klaas en Riek Post
—-
10.58min — In het duister der nacht — Gert en Hermien
—-
14.47min — Klaas en riek Post
1
De dierb’re Heiland is nabij, de liefdevolle Jezus.
Zijn woorden troosten u en mij, O, hoort de stem van Jezus.
koor:
Eng’lenkoren prijzen Hem, paren wij ook onze stem, zingen wij ter eer van Hem:
Jezus dierb’re Jezus.
2
Hem zij de lof en heerlijkheid!
Gelooft dan nu in Jezus; uw hart zij tot Zijn dienst bereid, verheerlijkt met mij Jezus.
3
Zijn naam verlost van zond’ en schuld, geen and’re naam dan Jezus, wordt, zondaars, met Zijn Geest vervuld, neemt aan het heil van Jezus.
4
Gij, kind’ren, beiden groot en klein, bemint de naam van Jezus; ook u maakt Hij het harte rein, dan leeft ook gij voor Jezus.
—-
17.30min — Mari’s Kind — Synthersizersolo
—-
21.14min — Schoon en Licht is de lucht — Gert en Hermien
—-
24.06min — Mannenzanggroep Sion

In Bethlehems stal, in een kribbe zo klein
Lag eenmaal mijn Koning en Heer
Hij daalde op aard, onschuldig en rein
Om te dragen mijn zonden en pijn

Refrein:
O, Bethlehems ster
Vol glorie en pracht
Hij verscheen aan de trans
In duistere nacht
Mijn oog blijft gericht
Op uw vriendelijk licht
Gij, mijn Redder en Heer
U zij lof, dank en eer

Voor Jezus, Gods Zoon, was geen plaats hier ter woon
Hij duldde stil smaadheid en hoon
Hij droeg onze schuld en stierf aan het kruis
Baand’ een weg ons naar ’t hemels tehuis

O, glorie zij God, die Zijn Zoon tot ons zond
Als ’t Lam dat voor ons werd geslacht
O, prijst Jezus’ Naam, gij christ’nen te zaam
Voor ’t offer voor ons eens gebracht
—-
29.55min — Stille, Heilige vrede nacht — Klaas en Riek Post
—-
32.22min — Heerlijk klonk het lied der Eng’len — Gert en Hermien
—-
35.50min — Bethlehem’s Sterre — Klaas en Riek Post
—-
38.33min — Gert en Hermien

’t Was nacht in Bethlems dreven
Een schone stille nacht
En trouwe herders bleven
Bij hunne kudde op wacht
En trouwe herders bleven
Bij hunne kudde op wacht

Zij hoopten saam, de vromen
Zij wachtten immer voort
Of Jacobs ster zou komen
Naar ’t oud profetisch woord
Of Jacobs ster zou komen
Naar ’t oud profetisch woord

En ja, juist in die stonde
In dezen zelfden nacht
Werd hun door Eng’lenmonden
Het blijde nieuws gebracht
Werd hun door Eng’lenmonden
Het blijde nieuws gebracht
—-
41.34min — Mannenzanggroep Sion

Stille nacht, Heil’ge nacht
Davids Zoon, lang verwacht
Die miljoenen een zaligen zal
Wordt geboren in Bethlehems stal
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer

Hulp’loos kind, Heilig kind
Dat zo trouw zondaars mint
Ook voor mij hebt g’ U rijkdom ontzegd
Werd G’ in stro en in doeken gelegd
Leer m’U danken daarvoor
Leer m’U danken daarvoor

Stille nacht, Heil’ge nacht
Vreed’ en Heil wordt gebracht
Aan een wereld, verloren in schuld
Gods belofte wordt heerlijk vervuld
Amen, Gode zij d’eer
Amen, Gode zij d’eer
—-
46.20min — Want een Kind is ons geboren — Gert en Hermien
—-
49.04min — Mannenzanggroep Sion

Vol van pracht, vol van pracht
schijnt een ster in d’ oosternacht
wijzen leidt zij met haar gloren
daar, waar Jezus is geboren
Hier is ’t heil, door hen verwacht

Hulp’loos kind. hulp’loos kind
dat gij in een kribbe vindt
Hij is ’t. Die deez’ Eng’len prijzen
Hij, gezocht door de Oosterwijzen
wordt Hij ook door u bemint

’t Is de Heer, ’t is de Heer
Laat ons zingen Hem ter eer
’t Kerstfeest moge ons vrolijk maken
’s Heeren vriend’lijkheid doen smaken
dat Zijn Heil’ge Geest ’t ons leer’?
—-
52.04min — Is een Kerstfeest alleen romantiek?
Gert en Hermien
—-
54.35min — Ere zij God, ere zij God

Classic Christmas Songs — Andy Williams — Most Wonderful Time of the Year
Classic Christmas Songs — Andy Williams — Most Wonderful Time of the Year
02:34 4.9 Скачать просмотров:154552

Andy Williams — The Most Wonderful Time of the Year

http://giftguide.me