Your day!
e.g. OneRepublic — Counting Stars

แขกบรเทศ เถา


เพลงแขกบรเทศ เป็นเพลงที่พระประดิษฐ์ไพเราะ ( มี ดุริยางกูร ) นำเพลงแขกบรเทศที่มีอัตราจังหวะ 2 ชั้น และชั้นเดียว ซึ่งเป็นเพลงประเภทสองไม้และเพลงเร็ว มาแต่งขยายขึ้นให้เป็นอัตราจังหวะ 3 ชั้นจนครบเป็นเพลงเถา เพลงแขกบรเทศเป็นเพลงที่มี 2 ท่อน ใช้หน้าทับสองไม้ โดยปรกติเป็นเพลงที่นิยมขับร้องและบรรเลง ติดต่อกับเพลงเชิดจีน และในอัตราจังหวะ 2 ชั้นมักนิยมนำไปบรรเลงประกอบการแสดงโขน ละคร หรือการรำอวยพร สำหรับในบทร้องสองชั้นที่นำมาให้นักเรียนได้ฝึกขับร้องนี้เป็นบทพระราช นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 จากบทละครเรื่องพระร่วง...
(บรรเลงโดยวงกอไผ่ อัลบั้มโหมรักโหมโรง ๒)
06:18 5 просмотров:55772 Правовая информация, копирайт
comments powered by Disqus

Similar video

แขกลพบุรี เถา
แขกลพบุรี เถา
22:42 4.9 Скачать просмотров:30950

๑).เพลงอัตราจังหวะสองชั้น ทำนองเก่าจัดเป็นประเภทเพลงสองไม้ โบราณาจารย์นำเพลงนี้ไปบรรเลงรวมอยู่ในเพลงช้าเรื่องแขกมอญ และนำไปบรรเลงขับร้องประกอบการแสดงโขน ละคร ทำนอง และลีลาของเพลงแขกลพบุรีสองชั้น จะให้อารมณ์เศร้าโศก อาลัยลา ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอน « พาลีสอนน้อง « ใช้เพลงแขกลพบุรีในบทของพาลีสั่งสอนสุครีพ

๒). เพลงอัตราจังหวะสามชั้น ได้มีนักดนตรีหลายท่าน นำเพลงแขกลพบุรีสองชั้นนี้มาแต่งขยายเป็นอัตราจังหวะสามชั้น มีสำนวนหลายทางด้วยกัน เช่น
๑. ทางนายช้อย สุนทรวาทิน ตกแต่งลีลาเพลงให้พลิกแพลง คึกคัก สนุกสนาน ไม่โศกเศร้า
๒. ทางนายสิน ศิลปบรรเลง
๓. ทางพระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร)
๔. ทางหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) แต่งขยายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑
๕. ทางสักว่า โดยนักดนตรีไม่ทราบนามเป็นผู้แต่ง แต่ใช้บรรเลงอยู่ในวงดนตรีบ้านพาทยโกศลเพลงทางสักวาเพลงนี้มีท่วงทำนองที่ไพเราะ ผิดแปลกไปจากเพลงแขกลพบุรีทางธรรมดา
๓. เพลงเถา ใน พ.ศ. ๒๔๘๒ นายมนตรี ตราโมท ได้นำเพลงแขกลพบุรีสามชั้นทางของนายซ้อย สุนทรวาทิน มาแต่งตัดเป็นอัตราจังหวะสองชั้นและชั้นเดียว ให้มีทำนองและลีลาสอดคล้องเป็นแนวเดียวกันครบเป็นเพลงเถา นอกจากนี้ นายเขียน ศุขสายชล ยังได้แต่งครบเป็นเพลงเถาอีกทางหนึ่งด้วย

(บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้แข็ง กรมศิลปากร)

โหมโรง ประชัน
โหมโรง ประชัน
10:01 4.9 Скачать просмотров:121868

    
โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง
โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง
14:27 5 Скачать просмотров:37248

วงมโหรีเครื่องใหญ่

เด็กอัจฉริยะ แขกบรเทศเถา ลองดูนะ
เด็กอัจฉริยะ แขกบรเทศเถา ลองดูนะ
07:06 5 Скачать просмотров:46066

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งระดับประถมของ ร.ร.อนุบาลปทุมธานีในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับชาติ «สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า» เก่งมากๆเลยครับน้องคนที่ตีระนาดเอกเป็นผู้หญิงด้วย ครูสอนมาดีมากครับ ขอยกย่องเลย

แสนคำนึง เถา
แสนคำนึง เถา
27:09 4.9 Скачать просмотров:27366

Concert จุฬาวาทิต ครั้งที่ 166 วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ณ เรือนไทยจุฬาฯ วงดนตรีชมรมดนตรีไทย บ้านครูเก่ง บรรเลงโดย ด.ช.ณัฐวุฒิ ล้อมอุณานนท์ อายุ 12 ปี ระนาดเอก ด.ญ.กานต์พิชชา พลางกูร อายุ 12ปี ระนาดทุ้ม ส.ส.สมิตา พริ้งพร้อมสุข อายุ 15 ปี ฆ้องวงใหญ่ น.ส.นิชนันท์ ทรงสุวรรณกิจ อายุ 16 ปี ฆ้องเล็ก ขิม เครื่องจังหวะ นาย พีรยศ ปิยสัติวงศ์ อายุ 19 ปี ฆ้องเล็ก เครื่องจังหวะ น.ส. พิชญาภา มานะวิริยภาพ อายุ 18 ปี ซอด้วง ซออู้ น.ส. วีรินทร์ เฌอรีรักษ์ อายุ 17 ปี ขิม น.ส.ธนธรณ์ เลาหไพศาล 17 ปี ฉิ่ง นายอาทิตย์ ปิยสันติวงศ์ เครื่องจังหวะ ด.ญ.กัลยกร ธีระบุตร 10ปี กรับ น.ส.สายวริน พิณทอง ขับร้อง ควบคุมวงโดย นิธิ ศรีสว่าง

กระต่ายเต้น
กระต่ายเต้น
05:54 4.8 Скачать просмотров:93813

ปี่พาทย์มอญ

ลาวคำหอม ดวงพร ผาสุข Zansab Orchestra
ลาวคำหอม ดวงพร ผาสุข Zansab Orchestra
05:52 5 Скачать просмотров:500840

เพลง ลาวคำหอม Version นี้ บรรเลงโดยวง Zansab Philharmonic Orchestra
ขับร้องโดย ดวงพร ผาสุข เพื่อประกอบละครโทรทัศน์เรื่อง «สี่แผ่นดิน» เมื่อราวปี ๒๕๔๗ กำกับการแสดงโดย มล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล ออกอากาศ ณ ไทยทีวีสีช่อง ๙ หรือ Modern 9 Channel (MV.Create by OnceuponatimeGroup «เจ้าคุณอู๋» Manofsiam JKO. โดยใช้ภาพประกอบฝีมือ อาจารย์ จักรพันธุ์ โปษยกฤต ด้วยความเคารพและชื่นชมในผลงาน)

ประวัติความเป็นมาของเพลง «ลาวคำหอม»
เพลงลาวคำหอมเป็นเพลงที่แต่ขึ้นเพื่อร้องอวดกันในการเล่นสักวา โดยจะแต่งขึ้นโดยอัตโนมัติ ไม่มีเพลงใดเป็นสมุฏฐาน โดยเพลงเหล่านี้จะมีทำนองที่แต่ขึ้นอย่างไพเราะคมคาย เพลงลาวคำหอมเป็นเพลงที่จ่าเผ่นผยองยิ่ง (โคม) ซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่า «จ่าโคม» นักร้องและนักแต่งเพลงสักวามีชื่อผู้หนึ่งแต่งขึ้นโดยอัตโนมัติทั้งบทร้องและทำนองเพลง เพลงลาวคำหอมนี้ แม้จะมีประโยคคล้ายและลีลาเป็นอัตรา 2 ชั้นก็จริง แต่ก็มีความยาวไล่เลี่ยกับเพลงอัตรา 3 ชั้นบางเพลง และมีทำนองไพเราะน่าฟังมากจนเป็นที่นิยมแพร่หลายเข้ามาในวงการร้องส่งดนตรีโดยทั่วไป เมื่อทำนองเพลงลาวคำหอมได้รับความนิยมเข้ามาในวงการร้องส่งดนตรี พระยาประสาน ดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) จึงแต่งทำนองดนตรีขึ้นสำหรับบรรเลงรับร้อง โดยถอดจากทำนองร้องของจ่าเผ่นผยองยิ่งอีกชั้นหนึ่ง และก็ได้รับความนิยมแพร่หลายในวงการดนตรีทุกชนิดจนปัจจุบัน...

ข้อมูลจาก OK Nation

โขน นางลอย ปี 2553 — 6/19
โขน นางลอย ปี 2553 — 6/19
09:08 4.8 Скачать просмотров:41675

การแสดงโขน ชุด นางลอย
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เดือนพฤศจิกายน 2553
The Masked Play «Nang Loy»
November 2010, at Thailand Cultural Center by The SUPPORT Foundation of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand

ขอขอบคุณ ศิลปิน นักแสดง นักร้อง นักดนตรี รวมถึงทีมงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ตั้งใจทุ่มเท แรงกาย แรงใจ กำลังสติปัญญา กำลังทรัพย์ จนได้ผลงานอันเป็นสุดยอดแห่งศิลปะไทย ให้คนไทยได้ชื่นชม และอนุรักษ์สืบต่อไป ขอบคุณบรรพบุรุษที่ท่านได้สรรค์สร้างภูมิปัญญาและมอบมรดกอันล้ำค่านี้ให้เป็นสมบัติชาติไทยเราสืบมา
ขอบคุณครับ

ปี่พาทย์เพลงสาธุการ
ปี่พาทย์เพลงสาธุการ
05:06 4.9 Скачать просмотров:48006

เมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกอุบัติขึ้นในโลก ทรงพระนามว่า «ตัณหังกร» ก็มีผู้มาเลื่อมใสมาเคารพบูชาเหนือการปฏิบัติตามลัทธิของศาสนาพราหมณ์กันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเทพทั้งหลายด้วย พระมหาพรหมซึ่งมีศักดานุภาพมากก็สงสัยว่าจะมีผู้อื่นใดเก่งยิ่งกว่าพระองค์ จึงใคร่จะทดลองคำเลื่องลือนั้น พระพรหมจึงไปท้าพนันกับพระพุทธเจ้า โดยให้ผลัดกันซ่อนหา พระพุทธเจ้าทรงรับคำท้า ให้พระพรหมผู้ท้าไปซ่อนก่อน ไม่ว่าพระพรหมจะไปซ่อนที่ใดๆ พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นได้ทุกแห่ง พอถึงคราวพระพุทธเจ้าทรงซ่อนบ้าง พระพรหมหาทั่วโลกสวรรค์ มนุษย์ก็มิได้พบ จึงทูลขอยอมแพ้ พระพุทธเจ้าให้พระพรหมยื่นพระหัตถ์ขึ้นไปบนพระเศียรของพระพรหมเอง ก็จับถูกข้อพระบาทของพระพุทธเจ้า เป็นอันว่าพระพรหมก็หมดทิฐิ เทวดาทั้งหลายที่ไปประชุมก็สาธุการขึ้นพร้อมกัน พร้อมทั้งบรรเลงเพลงดนตรีด้วย จึงเรียกเพลงนั้นว่าสาธุการ (แต่คงไม่ใช่ทำนองอย่างมนุษย์ที่ใช้บรรเลงอยู่นี้) ตั้งแต่นั้นมาก็ใช้เพลงสาธุการในการเคารพนมัสการในพิธีสงฆ์เป็นอันดับแรกตลอดมา เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า

นกขมิ้น ๓ ชั้น วงเครื่องสายเครื่องคู่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม. มหิดล
นกขมิ้น ๓ ชั้น วงเครื่องสายเครื่องคู่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม. มหิดล
09:28 4.9 Скачать просмотров:29725

นกขมิ้น ๓ ชั้น วงเครื่องสาย บรรเลงในการแสดงวงปี่พาทย์ไม้แข็ง และวงเครื่องสาย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปรับวงโดยอาจารย์นิติธร หิรัญหาญกล้า วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย