Your day!
e.g. музыка из сериала «Дневники вампира»

แขกบรเทศ เถา


เพลงแขกบรเทศ เป็นเพลงที่พระประดิษฐ์ไพเราะ ( มี ดุริยางกูร ) นำเพลงแขกบรเทศที่มีอัตราจังหวะ 2 ชั้น และชั้นเดียว ซึ่งเป็นเพลงประเภทสองไม้และเพลงเร็ว มาแต่งขยายขึ้นให้เป็นอัตราจังหวะ 3 ชั้นจนครบเป็นเพลงเถา เพลงแขกบรเทศเป็นเพลงที่มี 2 ท่อน ใช้หน้าทับสองไม้ โดยปรกติเป็นเพลงที่นิยมขับร้องและบรรเลง ติดต่อกับเพลงเชิดจีน และในอัตราจังหวะ 2 ชั้นมักนิยมนำไปบรรเลงประกอบการแสดงโขน ละคร หรือการรำอวยพร สำหรับในบทร้องสองชั้นที่นำมาให้นักเรียนได้ฝึกขับร้องนี้เป็นบทพระราช นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 จากบทละครเรื่องพระร่วง...
(บรรเลงโดยวงกอไผ่ อัลบั้มโหมรักโหมโรง ๒)
06:18 5 просмотров:56123 Правовая информация, копирайт
comments powered by Disqus

Similar video

แขกลพบุรี เถา
แขกลพบุรี เถา
22:42 4.9 Скачать просмотров:32417

๑).เพลงอัตราจังหวะสองชั้น ทำนองเก่าจัดเป็นประเภทเพลงสองไม้ โบราณาจารย์นำเพลงนี้ไปบรรเลงรวมอยู่ในเพลงช้าเรื่องแขกมอญ และนำไปบรรเลงขับร้องประกอบการแสดงโขน ละคร ทำนอง และลีลาของเพลงแขกลพบุรีสองชั้น จะให้อารมณ์เศร้าโศก อาลัยลา ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอน « พาลีสอนน้อง « ใช้เพลงแขกลพบุรีในบทของพาลีสั่งสอนสุครีพ

๒). เพลงอัตราจังหวะสามชั้น ได้มีนักดนตรีหลายท่าน นำเพลงแขกลพบุรีสองชั้นนี้มาแต่งขยายเป็นอัตราจังหวะสามชั้น มีสำนวนหลายทางด้วยกัน เช่น
๑. ทางนายช้อย สุนทรวาทิน ตกแต่งลีลาเพลงให้พลิกแพลง คึกคัก สนุกสนาน ไม่โศกเศร้า
๒. ทางนายสิน ศิลปบรรเลง
๓. ทางพระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร)
๔. ทางหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) แต่งขยายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑
๕. ทางสักว่า โดยนักดนตรีไม่ทราบนามเป็นผู้แต่ง แต่ใช้บรรเลงอยู่ในวงดนตรีบ้านพาทยโกศลเพลงทางสักวาเพลงนี้มีท่วงทำนองที่ไพเราะ ผิดแปลกไปจากเพลงแขกลพบุรีทางธรรมดา
๓. เพลงเถา ใน พ.ศ. ๒๔๘๒ นายมนตรี ตราโมท ได้นำเพลงแขกลพบุรีสามชั้นทางของนายซ้อย สุนทรวาทิน มาแต่งตัดเป็นอัตราจังหวะสองชั้นและชั้นเดียว ให้มีทำนองและลีลาสอดคล้องเป็นแนวเดียวกันครบเป็นเพลงเถา นอกจากนี้ นายเขียน ศุขสายชล ยังได้แต่งครบเป็นเพลงเถาอีกทางหนึ่งด้วย

(บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้แข็ง กรมศิลปากร)

    
แขกมอญบางขุนพรหม — คณะพาทยโกศล
แขกมอญบางขุนพรหม — คณะพาทยโกศล
15:00 4.9 Скачать просмотров:18449

เพลย์ลิสต์ ทางดนตรีฝั่งธนฯ http://www.youtube.com/user/wichayakorn1986?feature=mhee#p/c/B4757B7A6F803398

เพลงมอญตัดแตง อัตรา ๒ ชั้น ของเก่า ใช้บรรเลงในเพลงกราวใน และเพลงพม่าห้าท่อน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ได้ทรงพระนิพนธ์ขยายขึ้นเป็นอัตรา ๓ ชั้น และตัดลงเป็นชั้นเดียว พร้อมด้วยทางร้องทั้งหมด ครบเป็นเพลงเถา บันทึกโน้ตสากลประทานแตรวงทหารเรือบรรเลง ต่อมาได้ทรงปรับปรุงให้เป็นทางปี่พาทย์สำหรับวงวังบางขุนพรหมบรรเลง จึงประทานชื่อว่า «เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา» ตามชื่อตำบลบางขุนพรหม ซึ่งเป็นที่ตั้งวังของพระองค์

บทร้องสามชั้นและสองชั้นทรงคัดจากเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ความว่า «ครานั้น พลายชุมพลได้ฟังก็ยั้งหยุด
จึงตอบว่าเราผู้เรืองฤทธิรุทธิ์ นามสมมุติว่าสมิงมัตรา
ถิ่นฐานบ้านเมืองเรานี้ อยู่ยังธานีหงสา
แมงตะยะและเม้ยแมงตะยา เป็นบิดามารดาของเรา
พระอาจารย์เราหรือชื่อสุเมธ เรืองพระเวทไม่มีใครดีเท่า
ตัวท่านที่ยกมาสู้เรา คือเป็นลูกเต้าเหล่าใคร
อนึ่งพระเจ้าอยุธยา ตั้งตำแหน่งยศฐาให้เพียงไหน
ชื่อเดิมของท่านนั้นชื่อไร ท่านผู้ใดเป็นครูอาจารย์»
ชั้นเดียวทรงพระนิพนธ์เพิ่มเติม เป็นเอกลักษณ์ของเพลงที่ประกาศถึงที่มาในบทร้อง ว่า «...ขับลำนำบรรเลงเป็นเพลงเถา เพลงมอญเก่าไพเราะเพราะหนักหนา
ชื่อแขกมอญบางขุนพรหมนามสมยา ฉันได้มาแต่วังบางขุนพรหม..»
ซึ่งในภายหลังพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์บทร้องในลักษณะเช่นนี้ให้เพลงราตรีประดับดาว คือ «ขอเชิญเจ้าฟังเพลงวังเวงใจ เพลงของท่านแต่งใหม่ในวังหลวง...»

เช่นเดียวกันพระยาเสนาะดุริยางค์ได้แต่งเนื้อร้องชั้นเดียว ในเพลงเขมรโพธิสัตว์เถา (ทางร้องอีกทางที่ต่อให้ อ.เจริญใจ) ว่า «ขับลำบรรเลงเป็นเพลงเถา ร้องเพลงเก่าฟังเสนาะเพราะหนักหนา ชื่อเขมรโพธิสัตว์ครูหัดมา เมื่อเวลาร้องเล่นเย็นใจเอย»
ในวิดีโอนี้ บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้แข็ง คณะพาทยโกศล
อ.อุษา แสงไพโรจน์ ขับร้อง บันทึกในโอกาส 100 ปี ทูลกระหม่อมบริพัตร

ภาพร่างวังบางขุนพรหม จากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย

ช้างประสานงา เถา อ. ณัฐวิภา
ช้างประสานงา เถา อ. ณัฐวิภา
13:34 5 Скачать просмотров:8886

โครงการคนธรรพวาที ศรีรัตนโกสินทร์

เพลงช้างประสานงาชั้นเดียว อยู่ในเรื่องเพลงฉิ่ง และทำนอง 2 ชั้นใช้ร้องประกอบการแสดงละครมาแต่โบราณ เพลงนี้มีผู้แต่งขึ้นเป็น 3 ชั้น หลายท่านด้วยกัน ทางของจายจิตต์ เสนีวงศ์ ก็เป็นทางหนึ่งที่นิยมกัน ซึ่งได้แต่งขึ้นไว้เมื่อ พ.ศ.2475 โดยมุ่งให้มีความหมายถึงการต่อสู้กันด้วยการชนช้างที่เรียกว่ายุทธหัตถี

บทร้อง เพลงช้างประสานงา เถา
3 ชั้น เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกู้ชาติกระทำยุทธหัตถี
ขับคชาชะล่าไล่หมู่ไพรี ทิ้งโยธีทวยหาญชาญฉกรรจ์
2 ชั้น พระทรงศักดิ์ชักคเชนทร์เบนเข้ารบ พัทธะกอล่อตลบแล้วเหหัน
สองช้างประสานงาสง่ายัน พลายทรงธรรม์แบกถนัดงัดกลางทรวง
ชั้นเดียว นเรศวรทรงสังเกตสบโอกาส ก็โถมฟาดฟันตะแบงพระแสงจ้วง
เต็มพระหัตถ์ถนัดแรงแล่งตัดทรวง อุปราชาร่วงพิราลัย

กระต่ายเต้น
กระต่ายเต้น
05:54 4.8 Скачать просмотров:94391

ปี่พาทย์มอญ

เด็กอัจฉริยะ แขกบรเทศเถา ลองดูนะ
เด็กอัจฉริยะ แขกบรเทศเถา ลองดูนะ
07:06 5 Скачать просмотров:46096

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งระดับประถมของ ร.ร.อนุบาลปทุมธานีในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับชาติ «สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า» เก่งมากๆเลยครับน้องคนที่ตีระนาดเอกเป็นผู้หญิงด้วย ครูสอนมาดีมากครับ ขอยกย่องเลย

ราตรีประดับดาว: สยามสังคีตดนตรีไทย
ราตรีประดับดาว: สยามสังคีตดนตรีไทย
14:20 5 Скачать просмотров:89770

ราตรีประดับดาว เป็นเพลงในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในปีพ.ศ. ๒๔๗๒ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าได้ทรงฟังเพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถา ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า ฯ กรมพระนครสวรรค์พินิต พระองค์จึงมีพระราชประสงค์จะทรงแต่งเพลงเถาในสำเนียงมอญอย่างนั้นบ้าง จึงทรงหารือกับครูอาจารย์ด้านดนตรีไทยโดย ทรงเลือกเพลงมอญดูดาว ของเก่า มาทรงประดิษฐ์ขยายทำนองเป็นเพลงเถาซึ่งมีความอ่อนหวานไพเราะมาก

สำหรับเพลงราตรีประดับดาว: สยามสังคีต ดนตรีไทยฉบับบรมครูนี้
อำนวยเพลงและควบคุมการบรรเลงโดย อ.เสรี หวังในธรรม

นักดนตรี
ระนาดเอก...นาย ไชยยะ ทางมีศรี
ระนาดทุ้ม...นาย เผชิญ กองโชค
ฆ้องวงใหญ่...นาย สาธิต แสงบุญ
ฆ้องวงเล็ก...นาย ศักดิ์ชาย ลัดดาอ่อน
ปี่ — ขลุ่ย...นาย สิงหล สังข์จุ้ย
ปี่ — ขลุ่ย...นาย ปี๊บ คงลายทอง
ตะโพน — กลอง...นาย สนอง อ่ำแสง
ตะโพน — กลอง...นาย มนัส ขาวปลื้ม
ฉิ่ง — ฉาบ — กรับ...นางสาว อารีย์ ทับศรี
ฉิ่ง — ฉาบ — กรับ...นางสาว นงลักษณ์ ทับศรี
ฉิ่ง — ฉาบ — กรับ...นาย ประสาท ทองอร่าม
ซออู้ — ซอด้วง — ซอสามสาย...นาย ธีระ ภู่มณี
ซออู้ — ซอด้วง — ซอสามสาย...นาย เสนีย์ เกษมวัฒนากุล
ซออู้ — ซอด้วง — ซอสามสาย...นาย อารี ศุขสายชล
ซออู้ — ซอด้วง — ซอสามสาย...นาย ประสาร วิทย์เจริญพร
ซออู้ — ซอด้วง — ซอสามสาย...นาย เฉลิม ม่วงแพรศรี
ซออู้ — ซอด้วง — ซอสามสาย...นาย เลอเกียร มหาวินิตฉัยมนตรี
จะเข้...นาย วิทยา ว่องไว
จะเข้...นาง สุธาร บัวทั่ง

มัลติมีเดียนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษา เผยแพร่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสร้างความบันเทิงโดยไม่แสวงหากำไร
กราบขอบพระคุณครู บรมครูสังคีตศิลป์ทุกท่านที่รังสรรค์ทิพยดนตรีให้ได้สดับรับฟัง เป็นสิ่งประโลมใจแก่โลก
This Multimedia is used for cultural education, conservation and non-profit broadcasting.

เพลงเรื่องสารถี
เพลงเรื่องสารถี
25:58 4.9 Скачать просмотров:20921

เพลงเรื่องสารถีเป็นเพลงเรื่องประเภทเพลงช้า ประกอบด้วย เพลงสารถี เพลงชกมวยใหญ่ เพลงสี่ภาษาเหนือ ออกเพลงสองไม้เมรีรำ เพลงเร็ว-ลา
๑.เพลงสารถีสองชั้น ทำนองเก่าสมัยอยุธยา ประเภทหน้าทับปรบไก่ เป็นเพลงสามท่อนท่อน ๑ และท่อน ๒ มี ๔ จังหวะ ท่อน ๓ มี ๕ จังหวะ รวมอยู่ในเพลงช้าเรื่อง « สารถี « เป็นเพลงทำนองเดียวกับเพลงสารถีชักรถ(ดู สารถีชักรถสองชั้น)ในการร้องประกอบการแสดงละครนิยมใช้สองท่อนแรก เพลงนี้ความหมายไปในทางความสุขและความรัก
๒.เพลงชกมวย เพลงอัตราจังหวะสองชั้น ทำนองเก่าสมัยอยุธยา นิยมนำมาบรรเลงประกอบการแสดงละครเพลงนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เพลงบุหลันหรือบุหลันชกมวย
(บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้แข็ง กรมศิลปากร)

แขกขาว เถา
แขกขาว เถา
16:35 5 Скачать просмотров:17860

เพลงแขกขาว อัตรา ๒ ชั้นของเก่า ประเภทหน้าทับปรบไก่ มี ๒ ท่อน ท่อนละ ๔ จังหวะ เป็นเพลงที่หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) แต่งให้ปี่พาทย์วงสวนกุหลาบ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชวุธ กรมหลวงนครราชสีมา ใช้ร้องและบรรเลงแทรกในตับนางลอยแทนเพลงจีนขิมเล็กเมื่อราว พ.ศ.๒๔๖๔ ต่อมา พ.ศ.๒๔๗๓ ท่านจึงได้แต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา ๓ ชั้น และตัดลงเป็นชั้นเดียว ครบเป็นเพลงเถา

บทร้องเพลงแขกขาว เถา (ร้องโดย ครูเม้ง ณัฐวิภา มูลธรรมเกณฑ์)

(๓ ชั้น) ทอดองค์ลงกับที่บรรจถรณ์ จะเปลื้องเครื่องอาภรณ์ก็หาไม่
ให้ระทวยระทดสลดใจ แต่ตริตรึกนึกในไปมา
(๒ ชั้น) โอ้ว่าโฉมเฉลาเยาวลักษณ์ เสียดายศักดิ์วงค์อสัญแดหวา
จะระคนปนศักดิ์จรกา อนิจจาพี่จะทำประการใด
(ชั้นเดียว) จะคิดไฉนดีนะอกเอ๋ย จะได้เชยชมชิดพิสมัย
พระเร่งร้อนร่านทะยานใจ ดังเพลิงกาฬผลาญไหม้ทั้งกายา

บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒