มหาชัยยะมงคลคาถา (ไชยใหญ่)

New upload http://youtu.be/zBVE31l7Too
DL File สวดไชยใหญ่วัดป่าใหญ่อุบล.mp3 18.03 MB at http://goo.gl/DdPSx
DL File.pdf 1.28 MB http://www.mediafire.com/?c16jb2fvwvawn8p

บันทึกการสวดมหาชัยมงคลคาถา (ไชยใหญ่) ที่วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี บทสวดไชยน้อย ไชยใหญ่ เป็นบทสวดประจำของวัดมหาวนาราม พระครูนวกรรมโกวิท (หลวงปู่นาค ภูริปัญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาส แนะนำให้พระภิกษุ สามเณร สวดให้ได้ และได้สวดเป็นประจำทุกวันพระ ตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้(ปัจจุบัน เป็นวัดเพียงแห่งเดียวที่สวดไชยใหญ่และจะสวดเป็นประจำทุกวันพระใหญ่...สวดไชยใหญ่ ยัง ยัง สัพพัญญูวอระธัมมัง...)


Made by Artmaxi