อ. สมภพ เทศน์เรื่องกรรมเก่าของท่าน

อาหารของวิญญาณมี 6 ตอน แต่นำมา 2 ตอนคือ5-6ที่เทศน์เรื่องกรรมเก่าของท่าน
ธรรมบรรยายโดย โชติปัญโญภิกขุมหาเถระ พระแท้แห่งเถรวาทไทย
วัดไตรสิกขาทลามลตาราม อ.คำตากล้า จ. สกลนคร www.wattraisikkha.com
http://www.wattrisigkha.com https://www.facebook.com/thaizito.thaizito


Made by Artmaxi